0

Пречиствателна станция Aquatec АТ 6 ЕЖ

Published 6 months ago
ID #496
QR CODE
3900.00 лв.
Condition: New
Transaction: Sell
Пречиствателна станция Aquatec АТ 6 ЕЖ
Published 6 months ago

Description

Пречиствателните станции АТ 6-20 могат да обслужват битово-фекални отпадъчни води от сгради с капацитет 4÷20 Е.Ж.

Описание на малките пречиствателни станции Aquatec

Пречиствателните станции Aquatec AT 6-20 работят на режим „активна утайка с продължителна аерация”. Всички процеси на пречистване са комбинирани в един овален цилиндричен съд - биореактор, изработен от първокачествен полипропилен, включващ: механично пречистване, съхранение на излишната утайка, биологично третиране с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода и регулиране на променливия поток в зоната на задържане.

Биореакторът е разделен на три камери:
Анаеробна камера (неаерирана зона) - съставена от секции, формиращи „вертикален лабиринтов поток” - VFL® за: механично пречистване, денитрификация и складиране на излишната активна утайка, която е получена през времето.

Предназначена за обект с 6 ЕЖ
Биореактор: АТ 8 с въздуходувка
Диаметър: 1.400 мм

Височината зависи от капака който ще се избере допълнително:
2.200 мм - стандартен 1.400 мм
2.350 мм - редукционен 1.400 мм / 660 мм

 

Contact seller

  Seller's picture
  Company
  Registered on 23. Mar 2020
  You must log in or register a new account in order to contact the advertiser.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment... You need to log in first.
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  3900.00 лв.
  Contact seller

  Seller's info

  Listing location

  Seller did not specified location