0

Пречиствателна станция BIOROCK 6 ЕЖ

Published 3 months ago
ID #494
QR CODE
1 - 1 of 2
6699.00 лв.
Condition: New
Transaction: Sell
Пречиствателна станция BIOROCK 6 ЕЖ
Published 3 months ago

Description

BIOROCK S/ST1-3000 е малка пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателната станция BIOROCK S/ST1-3000 е компактно решение от биореактор с биофилтър и първичен резервоар. Биореакторът е предназначен да пречиства отпадъчните води до 6 човека в домашни условия, при минимален обем на първичният резервоар от 3000 литра. Системата BIOROCK S/ST1-3000 функционира като ПСОВ на две нива. Суровите отпадъчни води първоначално постъпват в първичен утаител BIOROCK ST1-3000, за да се осигури предварително разделяне и първоначално разграждане на органичните твърди вещества. След това отпадъчната вода преминава през филтър за отпадъчни води, преди да постъпи в пречиствателния модул BIOROCK S, където протича процес на аеробно филтриране.

(*) В зависимост от изискванията за качество на отпадъчните води, в някои случаи е възможно пречиствателния модул да поеме повече от официално предвидените еквивалент жители (Е.Ж.)

Предназначена за обект с 6 до 8 ЕЖ
Модел: BIOROCK S/ST1-3000
Дължина: 2.150 мм / 1.150 мм
Ширина: 1.150 мм / 1.150 мм
Височина: 2.000 мм / 2.000 мм
Тегло: 343 кг

 

Contact seller

  Seller's picture
  Company
  Registered on 23. Mar 2020
  You must log in or register a new account in order to contact the advertiser.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment... You need to log in first.
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  6699.00 лв.
  Contact seller

  Seller's info

  Listing location

  Seller did not specified location